Logg inn

Ombruk av byggematerialer – enkelt og lønnsomt

 

 

Bestill demo      Kontakt meg

 

En ny teknologiplattform og kartleggingsverktøy utviklet av fagspesialister, gjør det mulig å etablere en oversikt over materialer i løpet av noen dager - i stedet for måneder. Med ombruk, resirkulering og salg, får brukte byggematerialer og inventar nytt liv og økt verdi. Vår digitale plattform er designet for å bidra i alle ledd i verdikjeden og forvandle avfall til ressurser.

Hva gjør plattformen for din virksomhet?

Enkelt

Enkel navigasjon og brukervennlige skjermbilder

Lønnsomt

Spar penger ved å unngå å måtte kjøpe nytt

Tidsbesparende

Halver tiden du bruker på kartlegging og koordinering

Miljøvennlig

Reduser CO²-utslipp og avfall, gjennom ombruk

Samhandling

Samarbeid med andre på tvers av verdikjeder

Innsikt

Sanntidsrapporter for miljø og økonomi

Sirkulær forvaltning

Planmessig overgang til sirkulær økonomi

Integrerte verdikjeder

Følg materialstrømmer på tvers av virksomheter og bransjer

Nøkkelfunksjoner i plattformen

Pakker

Starter

50GB
20 000 m2
25 brukere
 

     ✓ Registreringsverktøy
     ✓ Materialbank
     ✓ Reservasjonssystem
     ✓ Materialpass
     ✓ Sirkulær rapport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt meg
 
 

Profesjonell

100GB
50 000 m2
Ubegrenset brukere
 

     ✓ Registreringsverktøy
     ✓ Materialbank
     ✓ Reservasjonssystem
     ✓ Materialpass
     ✓ Sirkulær rapport
 
     Interne lager
     QR-kode
     Sirkulær rapport per prosjekt
     Brukerstøtte

 

 

 

 

 

Kontakt meg
 
 

Virksomhet

Ubegrenset GB
Ubegrenset m2
Ubegrenset brukere

 


     ✓ Registreringsverktøy
     ✓ Materialbank
     ✓ Reservasjonssystem
     ✓ Materialpass
     ✓ Sirkulær rapport
 
     Interne lager
     QR-kode
     Sirkulær rapport per prosjekt
     Brukerstøtte
 
     Logg for bruker aktivitet
     Logg for materialdata
     Utvidet brukerstøtte
 

 

 
Kontakt meg
 
 

Vanlige spørsmål

Loopfront er Norges største sirkulære plattform for byggematerialer og inventar 

 

Bestill DemoKontakt meg