Sign up Login

Ombruk gjort effektivt og lønnsomt

Loopfront er en digital plattform utviklet av fagspesialister som gjør det mulig å oppnå en oversikt over ressurser egnet for ombruk. Vår digitale plattform er designet for å bidra i alle ledd i verdikjeden og gi nytt liv til møbler, inventar og byggematerialer gjennom ombruk internt i din organisasjon eller eksternt.
Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Nøkkelfunksjoner i plattformen

Screen Shot 2021-04-14 at 15.27.53

Ressursoversikt

Oversikt over alle tilgjengelige ressurser i fra byggematerialer til inventar. Se om andre har produkter du trenger, og reserver de for bruk i ulike prosjekter.
Screen Shot 2021-04-14 at 15.34.00

Samhandling

Inviter brukere fra din organisasjon eller andre samarbeidspartnere til å planlegge ombruk i deres prosjekter.
rapport

Rapporter

Få rapporter på økonomiske besparelser, CO2 og avfall. Se hvordan dere ligger an i forhold til deres bærekraftsmål.
Screen Shot 2021-04-14 at 15.28.47

Produktdata

Oppnå oversikt over all informasjon og dokumentasjon knyttet til hvert enkelt produkt som kan være egnet for ombruk.
Screen Shot 2021-04-14 at 15.31.36

Prosesser

Løsninger for logistikk og prosesser rundt kartlegging, lagring, bestilling og planlegging for ombruk.
Screen Shot 2021-04-14 at 15.30.26

Planlegging

Planlegg riving, renovering og drift. Forenklet koordinering av demontering, lagring, transport, og mer.

Hva gjør plattformen for din virksomhet?

Enkelt

Enkel navigasjon og brukervennlig design

Lønnsomt

Spar penger ved å unngå å kjøpe nytt eller selg det du ikke trenger

Tidsbesparende

Reduser tiden du bruker på kartlegging og koordinering

Miljøvennlig

Reduser CO²-utslipp og avfall, ved hjelp av ombruk

Samhandling

Samarbeid med andre på tvers av verdikjeder

Innsikt

Sanntidsrapporter på besparelser i miljø og økonomi

Sirkulær forvaltning

Planmessig overgang til sirkulær økonomi

Verdikjeder

Følg materialstrømmer på tvers av virksomheter og bransjer

Vanlige spørsmål

Drift

Loopfronts driftspakker passer til deg som forvalter eller utvikler eiendommer eller har ansvar for flere prosjekter. 

Enkeltprosjekt

Loopfronts prosjektpakker passer til deg som har ansvar for enkeltprosjekt. Dette kan være riving, tilbygg, ombygg eller nybygg.