Sign up Login

Loopfront - gjør ombruk enkelt

 
Loopfront er en helhetlig ombruksplattform for kartlegging, ressursoversikt, prosjektplanlegging,
intern og ekstern markedsplass, samt rapportering av besparelser i kostnader, avfall og CO2
Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Hvorfor bruke Loopfront?

Økonomiske besparelser

Økonomiske besparelser

Senk kostnader, reduser avfall og få oversikt over hva du har på lager før du anskaffer noe nytt. Oppnå besparelser ved ombruk av byggematerialer, inventar, møbler og mer.

Økonomiske besparelser

Klimatmål

Klimamål

Loopfront gjør det enklere å nå lokale, nasjonale og internasjonale klimamål ved å gi deg oversikt og rapporter på ombruk i din organisasjon. Sirkulær satsning er både en fordel for miljøet og for budsjettet ditt.

Klimamål

Reduser avfall

Reduser avfall

Storskala eiendomsdrift genererer mye avfall. I stedet for å kaste helt brukbare varer, kan du forlenge levetiden til ressursene samtidig som du unngår unødvendige kostnader som transport og deponeringsavgifter


Reduser avfall

BREEAM-NOR v6.0

TEK17 & BREEAM-NOR v6.0

Med Loopfront kan du enkelt gjennomføre ombrukskartlegging som gir deg grunnlag for rapporter i tråd med nye krav i TEK17. Plattformen gjør det også lettere å oppnå BREEAM-NOR v6.0-sertifisering, åpner dører til grønn finans, samsvar med EU-taksonomien, og gjør eiendommene dine mer attraktive for leietakere.

TEK17 & BREEAM-NOR

Nyheter fra Loopfront

Loopfront lanserer markedsplass for ombruk på tvers av virksomheter

Loopfront gjør ombruk enkelt og har siden 2019 hjulpet offentlige og private organisasjoner med å...

Bjarne i Trondheim kommune leder veien for ombruk med Loopfront

Trondheim kommune har de siste årene satset på sirkulær økonomi i stor skala, og ombruk har nå...

Ombruk: har arkitekter en viktig rolle i fremtiden?

6. Mars arrangerte Norske Arkitekters Landsforbund kurset "Ombruk: fra kartlegging til...

"En gjenbruksdatabase som Loopfront, er det viktigste verktøyet i så måte. Den gjør det mulig for eiere av byggematerialer å finne interessenter som er villige til å ta imot brukte materialer i nye prosjekter."
Eirik Rudi Wærner
Eirik Rudi Wærner
Miljørådgiver, Multiconsult
"Ved hjelp av Loopfront har vi kartlagt alt tilgjengelig materiale, inkludert det vi har på lager, slik at disse materialene kan brukes andre steder. I tillegg får vi synliggjort resultatene av gjenbruket vårt."
Anja Østerli
Anja Østerli
Leder for gjenbruksprosjekt, Asker kommune
"Mitt inntrykk av Loopfront er at det fungerer som et godt verktøy for å organisere og synliggjøre internt materiale. Programvaren er intuitiv og enkel å bruke."
1517364132276
Jennifer Lamsom
Energi- og miljørådgiver, Höegh Eiendom AS
"Vi ser at gjenbruk gjør at vi kan utfordre oss selv til å bli mer kreative. Man kan for eksempel gjøre en stor forskjell bare ved å bytte ut deler av et gulv eller male veggfronter. I løpet av de første par månedene har vi allerede kartlagt nesten 10 000 materialer."
Anette Vinje
Anette Vinje
Sirkulær prosjektleder, EC Dahls Eiendom

Møt noen av våre kunder

Trondheim kommune Oslo kommune Västra Götalandsregionen Vestland Fylkeskommune Östersunds kommun Bærum kommune Höegh Eiendom Asker kommune Universitetet i Bergen EC Dahls Eiendom

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet vårt.