Sign up Login

Om Loopfront

- Vi tror på kraften i enhver organisasjon til å skape store ting. Til å kunne drive og leve sirkulært og bærekraftig - gjennom god håndtering av ressurser, og samarbeid gjennom hele verdikjeden. -
Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling of building materials, fixtures and furniture.

Bakgrunnen for plattformen

Ideen om Loopfront oppsto under et stort byggeprosjekt med miljøambisjoner. Da vi oppdaget at det ikke fantes digitale verktøy for ombruk av byggematerialer eller inventar, ble målet om en bærekraftig, sirkulær bygg- og eiendomsnæring til et selskap. Vi tror på sirkulær økonomi som en måte å leve på, drive forretninger og lede organisasjoner på, og vi er opptatt av sirkulær forvaltning av ressurser, som skåner miljøet både lokalt og globalt.

Peronal-min

Oppnådde milepæler

2019 - Vår digitale plattform for ombruk og sirkulære prosesser ble tatt i bruk for første gang.

2020 - Loopfront ekspanderer internasjonalt. De første kundene fra Sverige bruker plattformen. Markedsinntreden i Tyskland er under forberedelse.

2021 - Lanserte vi neste generasjon av plattformen, som tar for seg hele verdikjeden. Fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering.

Vi minsker ressursbruken i byggebransjen

0

milliarder Euro er verdien av materialer som hvert år kastes i EU

0

milliarder Euro brukes hvert år på innkjøp av nye materialer i EU

0%

av nye materialer kastes hvert år i EU

Loopfront er den første digitale gjenbruksplattformen for byggenæringen. Byggenæringen står for en betydelig andel av både klimagassutslipp og avfallsproduksjon, og her er det et stort potensial for mer bærekraftige løsninger.Jeg håper de lykkes!
ErnaSolberg_FotoThomasHaugersveen_1080x1080
Erna Solberg
Partileder for Høyre, tidligere statsminister (201

Blogginnlegg om sirkulær økonomi

7 min read

Ombruk: har arkitekter en viktig rolle i fremtiden?

6. Mars arrangerte Norske Arkitekters Landsforbund kurset "Ombruk: fra kartlegging til gjennomføring". Loopfront...

4 min read

Kinn Kommune løser kommunal bosetting med ombruk

Kinn kommune har i lang tid vist engasjement og handlekraft omkring sosial inkludering og ressursforvaltning. De har...

9 min read

Helseetaten sitt flytteprosjekt kom 27 virksomheter, veldedighet og miljøet til gode

Helseetaten gjennomførte relokalisering av kontorer og legevakten i Oslo i 2023. Flytteprosjektet har ikke bare vært...

Abonner på vårt nyhetsbrev