Sign up Login

Er du vår ny salgsansvarlig?

Loopfront gjør ombruk enkelt!

Loopfront leverer en helhetlig digital ombruksplattform - som hjelper kunder med å sikre at man tar i bruk det man eier, men ikke bruker - før man kjøper inn nye ting. Det kan være bygningsmaterialer, kontormøbler eller annet utstyr man trenger for å drifte et bygg,  en kommune eller et kontor. Produktet er en SaaS plattform og en markedsplass med en egen rapportmotor for å kunne måle og rapportere besparelsene man genererer via ombruk. 

 

Vårt mål er å redusere avfall av materialer og utvinningen av nye naturressurser.

 

I dag kan så mye som 40 % av Europas avfall, CO2-utslipp og energiforbruk spores tilbake til byggebransjen. Det finnes mange måter å bidra til dette problemet på. Vi i Loopfront tror at økt ombruk vil ha størst effekt. Det er en kompleks situasjon, påvirket av ulike tekniske, juridiske og økonomiske prosesser. Med Loopfront blir det lettere å manøvrere rundt barrierene og fremskynde de sirkulære aktivitetene.

 

Dine ansvarsområder:

 • Identifisere og selge Loopfronts SAAS-løsninger til store kunder i Norge, med spesielt fokus på offentlige virksomheter, eiendomsforvaltere og andre private selskaper som ønsker å spare penger og miljøet gjennom ombruk.
 • Forstå nøye utfordringene og behovene til kundene i offentlig forvaltning og eiendomssektoren.
 • Demonstrere hvordan Loopfront effektivt løser disse problemene, og holde seg oppdatert om plattformens utvikling, bransjetrender og regulatoriske endringer.
 • Bruke dine eksisterende nettverk og bygge nye relasjoner for å få tilgang til beslutningstakere.
 • Utvikle en strategi for å nå beslutningstakere i eiendomssektoren, særlig eiendomssjefer og andre beslutningstagere hos offentlige kunder.
 • Ansvar for hele salgsprosessen. Identifisere datakilder og organisere data for målrettet lead-generering.

  

Egenskaper vi tror vil skape suksess i Loopfront:

 • Motivasjon for en bærekraftig fremtid og positiv innvirkning på verden gjennom å hjelpe kundene med å lykkes med ombruk.
 • Lytter aktivt: Du har evnen til å lytte til kundens behov og tilpasse salgsstrategien deretter.
 • Uredd: Du tør å sette ambisiøse mål, kontakte alle nivåer i kundens organisasjon, utfordre status quo og prøve nye tilnærminger for å oppnå målene.
 • Du motiveres av et høyt ambisjonsnivå og høyt tempo
 • Veldig god kommunikasjon og formidlingsevne: Du evner til å kommunisere komplekse konsepter på en enkel måte og formidle verdien av Loopfronts SAAS-løsning. Du kommuniserer godt med alle nivå i en organisasjon.
 • Dokumentering og felles læring: Du dokumenterer salgsprosesser og erfaringer for å sikre effektiv samarbeid i teamet og felles læring.
 • Ønsker kontinuerlig læring: Du er åpen for kontinuerlig læring og utvikling for å holde deg oppdatert på bransjetrender, salgsmetoder, samarbeidspartnere og konkurranse.
 • Startup-mindset: Du synes det er spennende at ikke alle prosesser og strukturer er på plass, og du ser mulighetene dette gir deg til å ta ansvar, finne kreative løsninger, utfordre normer, samarbeide tett og tilpasse deg raskt endrende omgivelser.

 

Ønsket kunnskap og erfaring:

 • Erfaring med  salg til offentlige kunder er en fordel.
 • Erfaring med salg av SaaS løsninger og kundeoppfølging i etterkant, spesielt løsninger innen Proptech markedet.
 • God forståelse av salgsteknikker og erfaring med både digitale salgsverktøy og tradisjonelle direktesalgsstrategier
 • CRM-system: Kjennskap til Hubspot CRM-systemet (eller lignende) for effektiv styring av salgsaktiviteter og kundeinteraksjoner.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelsesprosesser
 • Behersker norsk flytende og helst engelsk

 

Hva vi tilbyr:

 • En mulighet til å jobbe i et dynamisk miljø med et fantastisk mangfoldig team og et stort fokus på fleksibilitet og samarbeid
 • Delta i arbeid som gir deg glede og stolthet fordi det tjener et større formål
 • Muligheten til å bygge relevant kompetanse i en banebrytende industri med stort vekstpotensiale
 • Konkurransedyktige vilkår og deltakelse i opsjonsprogram for den rette.

 

Søk nå og bli med på å forme fremtidens bærekraftige eiendomsforvaltning med Loopfront. Send CV-en din og søknadsbrevet til vår CCO Taru Holm, taru@loopfront.com

Søknadsfrist: Så snart som mulig, men senest 21.1.2024

 

Taru Holm

Chief Commercial Officer

taru@loopfront.com

+4792496277