Sign up Login

Partner

Ensam är inte alltid stark. Genom att bli partner till Loopfront får du möjlighet att erbjuda ett kraftfullt verktyg till dina kunder samtidigt som du får del av vår expertis inom återbruk. Gå med i vårt cirkulära nätverk.
 
Kontakta oss ​​om du är intresserad av samarbete!
Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling of building materials, fixtures and furniture.

Fastighetsägare

Cirkulär fastighetsförvaltning! Som användare i Loopfront kommer du att kunna erbjuda dina hyresgäster cirkulär förvaltning av dina fastigheter. Genom Loopfront finner du samarbeten för effektiv planering av cirkulära processer som hanterar återanvändning av material och interiörer. Tillsammans kan ni se till att interiören får ett nytt liv och så lite som möjligt slutar som avfall.

Gruppe jobber sammen på kontor-1

Byggkonsulter

Skapa konkurrensfördelar! Som partner kan du hänvisa till Loopfront som en metod och plattform i arbetsbeskrivningen i dina anbud. Du kan påverka fastighetsägare att bli kunder, så att du effektivt kan kartlägga material, återanvändningsbedömningar och planera lösningar i detalj. Med det här verktyget på plats står du starkare i kampen om kunderna!

Byggkonsulent

Arkitekter

Enkel översikt och kommunikation! Som partner kan du hänvisa till Loopfront som en metod och plattform i arbetsbeskrivningen i dina anbud. Du kan påverka fastighetsägare att bli kunder, så att du effektivt kan använda begagnade material i utformningen av nya byggnader. Återanvändningsprojekt blir enklare att planera och ditt arbete kommer att vara synligt för fastighetsägaren.

arkitekt-tegner

Entreprenörer

Kartlägg och få kontroll! Som partner kan du hänvisa till Loopfront som en metod och plattform i arbetsbeskrivningen i dina anbud. Du kan påverka fastighetsägare att bli kunder, så att du kan ta kontroll över alla delar av återanvändningsprocesserna; kartläggning av material, erbjudanden, planera all dokumentation av material, logistik och lagring samt samarbeten i värdekedjan.

Entreprenør

Återvinningsföretag

I Loopfront kan återanvändningsprojekt på ett enkelt sätt sortera byggmaterial och inredning baserat på återanvändbarhet eller behovet av materialåtervinning. Du får tillgång till varuflödet av material och kan börja planera dina aktiviteter långt innan kunden börjar renovera, riva eller flytta. Genom partnerskap kan du också bidra till särskilda retur- och återvinningssystem som kunderna kan nyttja. Tillsammans kan vi utveckla processguider för bedömning av specifika material.

gjenvinningsselskaper-crop

Producenter

Öka andelen återanvända produkter på marknaden! Genom partnerskap i Loopfront kan du kommunicera till intressenter vilka specifika material som kan returneras, hur dessa kan omformas, vid upcycling eller downcycling, dokumenteras enligt krav, och inte minst kommuniceras som ett miljövänligt alternativ till nya produkter. När vår öppna marknadsplats har utvecklats kommer du också att kunna erbjuda dina cirkulära produkter direkt till potentiella kunder.

Merk-materialer

Logistik

Gör flyttande cirkulärt! I Loopfront kan du samarbeta med kunder om effektiv planering av cirkulära processer relaterade till flyttning och hantering av material och interiörer. Fysiska föremål kan märkas med QR-koder och bildigenkänningsteknologi bidrar till en effektiv kartläggningsprocess. Data kan sorteras efter fysisk plats (både nuvarande och framtida), materialegenskaper eller planerad återanvändningsprocess, och partners kan bjudas in i molnet. Du kan påverka fastighetsägare att bli kunder, så att du kan få kontroll över alla delar av processen att flytta, från kartläggning av material, logistik och lagring till rapportering.

Logistikk

Finansiella institut

Gör cirkularitet attraktivt! Loopfront ger kunderna tillgång till data och rapporter som gör det enkelt att rapportera cirkulära processer. Genom partnerskap kan vi hjälpa varandra att förmedla gynnsamma ekonomiska villkor relaterade till cirkulära resultat. Tillsammans kan vi hjälpa flera organisationer med cirkulär omställning.

finansinstitusjoner2

Leverantörer av tjänster

Ta din del i den cirkulära värdekedjan! Som partner i Loopfront kommer du att kunna erbjuda dina cirkulära tjänster inom redesign, reparation, demontering, testning m.m. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att kommunicera till intressenter vilka specifika material och produkter som kan returneras, hur dessa kan omformas, vid upcycling eller downcycling, och dokumenteras enligt krav. När vår öppna marknadsplats har utvecklats kan du också visa dina cirkulära produkter och tjänster och göra dem tillgängliga för försäljning.

leverandører-av-tjenester-crop

Fastighetsförvaltare

Gör verksamheten grönare? Som partner i Loopfront kan ni påverka fastighetsägare att kartlägga byggmaterial och inventarier, så att det blir enklare att planera underhåll, omlokalisering och redesign. Plattformen gör det enklare att göra driften mer cirkulär, vilket kan ge en stärkt konkurrensfördel.

Facility-management

IT-partners

Data gör återanvändning enkelt! Som partner i Loopfront kommer du att kunna hjälpa till att identifiera och tillgodose kundernas behov av data om produkter, och samarbeta med Loopfront om utvecklingen av digitalt dataflöde mellan vår plattform och dina källor. Du kommer att kunna erbjuda dina tekniska lösningar direkt till kunderna på plattformen.

React developer

Några av våra partners

Multiconsult SINTEF Tarkett COWI TeBe Sport WSP
”Jag har testat Loopfront och tycker att detta är ett fantastiskt verktyg som gör återanvändning så enkelt. Det täcker registrerings- och dokumentationsbehoven som man har och gör det enkelt att få en överblick över tillgängligt material. Nu är det lätt att återvända! ”
Michael Lommertz, Chef för hållbarhet
Bollinger + Grohmann Ingeniører AS
”En databas för återanvändning, som Loopfront, är det viktigaste verktyget i det avseendet. Det kan göra det möjligt för ägare av byggmaterial att hitta intressenter som vill ta emot använt material för nya projekt.”
Eirik Rudi Wærner, Miljörådgivare
Multiconsult

Kontakta oss om du vill veta mer om att bli partner till Loopfront.