Logga in

Loopfront gör återbruk enkelt

Vi tror på kraften att skapa något stort i varje organisation. Att kunna verka och leva cirkulärt och hållbart – genom bra resurshantering och samarbete i hela värdekedjan.

Plattformens bakgrund

Idén om Loopfront föddes i ett stort byggprojekt med höga miljöambitioner. När vi upptäckte att det inte fanns digitala verktyg för återanvändning av byggmaterial eller interiör, blev målet att starta ett företag som kunde tillhandahålla det vi saknade.  Vi tror på cirkulär ekonomi som ett sätt att leva, göra affärer och leda organisationer på. Vi jobbar för en cirkulär hantering av resurser som skyddar miljön - både lokalt och globalt.

Peronal-min

Uppnådda milstolpar

2019 - Vår digitala plattform för återanvändning och cirkulära processer lanserades för första gången.

2021 -Vi lanserade nästa generation av plattformen som tar hand om hela värdekedjan. Från kartläggning och dokumentation till samarbete, logistik och rapportering.

Vi minskar förbrukningen av resurser i byggindustrin

0

miljarder Euro är värdet på material som varje år kastas inom EU

0

miljarder Euro spenderas varje år på att köpa nya material inom EU

0%

av nytt material slängs

”Loopfront är den första digitala återvinningsplattformen för byggindustrin. Byggindustrin står för en betydande andel av både växthusgasutsläpp och avfallsproduktion, och här finns det en stor potential för mer hållbara lösningar. Jag hoppas att de lyckas!”
ErnaSolberg_FotoThomasHaugersveen_1080x1080
Erna Solberg
Premiärminister i Norge

Blogginlägg om cirkulär ekonomi

3 min read

Digitalisering og AI skal bidra til å nå klimamål i europeiske byer

De fleste storbyer i dag står overfor store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft. I det nylig introduserte og...

4 min read

NAML baner vei for gjenbruk av utendørs materialer

Interessen for sirkulærøkonomi og ombruk i bygg, anlegg og eiendomsbransjen har økt kraftig de siste årene....

3 min read

Slik satser offentlig sektor på ombruk med Loopfront

I februar lanserte Klimapartnere en ny karttjeneste kalt klimakartet.no, som viser status for vedtatte klimamål i...

Nyhetsbrev

Varje månad lyfter vi fram aktuella trender, fall, forskning och andra initiativ inom återanvändning och återvinning riktat mot en grön byggindustri.

Loopfront är Norges största cirkulära plattform för byggmaterial och inventarier

Pröva gratis