Sign up Login

Loopfront gör återbruk enkelt

- Vi tror på kraften att skapa något stort i varje organisation. Att kunna verka och leva cirkulärt och hållbart – genom bra resurshantering och samarbete i hela värdekedjan. -
Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling of building materials, fixtures and furniture.

Plattformens bakgrund

Idén om Loopfront föddes i ett stort byggprojekt med höga miljöambitioner. När vi upptäckte att det inte fanns digitala verktyg för återanvändning av byggmaterial eller interiör, blev målet att starta ett företag som kunde tillhandahålla det vi saknade.  Vi tror på cirkulär ekonomi som ett sätt att leva, göra affärer och leda organisationer på. Vi jobbar för en cirkulär hantering av resurser som skyddar miljön - både lokalt och globalt.

Peronal-min

Uppnådda milstolpar

2019 - Vår digitala plattform för återanvändning och cirkulära processer lanserades för första gången.

2020 - Loopfront expanderar internationellt. Första kunden från Sverige använder plattformen. Marknadsinträdet i Tyskland förbereds.

2021 -Vi lanserade nästa generation av plattformen som tar hand om hela värdekedjan. Från kartläggning och dokumentation till samarbete, logistik och rapportering.

Vi minskar förbrukningen av resurser i byggindustrin

0

miljarder Euro är värdet på material som varje år kastas inom EU

0

miljarder Euro spenderas varje år på att köpa nya material inom EU

0%

av nytt material slängs

”Loopfront är den första digitala återvinningsplattformen för byggindustrin. Byggindustrin står för en betydande andel av både växthusgasutsläpp och avfallsproduktion, och här finns det en stor potential för mer hållbara lösningar. Jag hoppas att de lyckas!”
ErnaSolberg_FotoThomasHaugersveen_1080x1080
Erna Solberg
Premiärminister i Norge

Blogginlägg om cirkulär ekonomi

1 min read

Återbruk över verksamhetsgränser i Oslo kommun

Under 2022 har Loopfront deltagit i ett utvecklingsprojekt för att öka återbruket mellan Oslo kommuns olika...

1 min read

Automatiskt CO2-värde när du kartlägger i Loopfronts plattform

Detaljerade rapporter kräver detaljerad kartläggning. Om du vill rapportera besparingar i CO2, då behöver du registrera...

2 min read

Welcome to Loopfront Arild Nilsen, and the assignment as CEO!

What is it about Loopfront and the job that attracts you?

We all feel the effect of climate change in our daily lives....

Nyhetsbrev

Varje månad lyfter vi fram aktuella trender, fall, forskning och andra initiativ inom återanvändning och återvinning riktat mot en grön byggindustri.