Sign up Login

Loopfront tillhandahåller en molnbaserad webbapplikation som underlättar återanvändning, reparation, omdesign och återvinning av byggmaterial, inventarier och möbler

Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling material.

Varför använda Loopfront?

Ekonomiska besparingar

Ekonomiska besparingar

Sänk dina kostnader, minska svinnet och få en överblick över vad du har innan du skaffar nytt. Återanvänd byggmaterial, interiör, möbler och annat.

Ekonomiska besparingar

Klimatmål

Klimatmål

Loopfronts kartläggnings- och samverkansplattform gör det lättare att nå lokala, nationella och internationella klimatmål. Cirkularitet för både miljön och din ekonomi.

Klimatmål

Minska avfall

Minska avfall

Fastighetsförvaltning genererar mycket avfall. Att slänga perfekt användbara produkter är ett minne blott. Avfall skadar miljön OCH är dyrt att hantera.

Minska avfall

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Loopfront underlättar processen att certifiera en byggnad enligt till exempel BREEAM, Miljöbygg och Svanen.

Miljöcertifiering

Nyheter från Loopfront

Återbruk över verksamhetsgränser i Oslo kommun

Under 2022 har Loopfront deltagit i ett utvecklingsprojekt för att öka återbruket mellan Oslo...

Automatiskt CO2-värde när du kartlägger i Loopfronts plattform

Detaljerade rapporter kräver detaljerad kartläggning. Om du vill rapportera besparingar i CO2, då...

Welcome to Loopfront Arild Nilsen, and the assignment as CEO!

What is it about Loopfront and the job that attracts you?

We all feel the effect of climate change...

"En återbruksdatabas, som Loopfront, är det viktigaste verktyget i återanvändningsperspektiv. Det gör det möjligt för ägare av byggmaterial att hitta intressenter som är villiga att acceptera använt material i nya projekt"
Eirik Rudi Wærner
Eirik Rudi Wærner
Environmental Advisor, Multiconsult
"Med hjälp av Loopfront har vi kartlagt allt tillgängligt material, inklusive vad vi har i lager, så att materialet kan användas på andra platser. Dessutom görs resultatet av återbruket synligt. "
Anja Østerli
Anja Østerli
Leader Reuseproject, Asker kommune
"Mitt intryck av Loopfront är att det fungerar som ett bra verktyg för att organisera och göra material tillgängligt internt. Programvaran är intuitiv och enkel att använda."
1517364132276
Jennifer Lamsom
Energy- and Environmental Advisor, Höegh Eiendom AS
"We have gained very positive experience even though we are in the starting pit, and we have used the platform on several major projects. We see that reuse means that we can challenge ourselves to become more creative. For example, you can make a big difference just by replacing parts of a floor or painting wall fronts. During the first couple of months, we have already mapped almost 10,000 materials."
1588142418607
Anette Vinje
Circular Project Manager, EC Dahls Eiendom

Möt några av våra kunder

Trondheim kommune Oslo kommune Vestland Fylkeskommune Bærum kommune Asker kommune Höegh Eiendom Universitetet i Bergen EC Dahls Eiendom Västra Götalandsregionen Östersunds kommun

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du nyheter, kundintervjuer, produktbeskrivningar med mera direkt till din e-postlåda.