Logg inn

Prosjektleder / Rådgiver sirkulær økonomi

Har du lyst til å være med og bidra til utvikling av en sirkulær økonomi i bygg-og eiendomsebransjen?


Loopfront AS bygger digitale løsninger som reduser globalt materialavfall, og stoppe utvinning av stadig nye naturressurser. Vi har som mål å gjøre det enkelt for alle å gi byggematerialer og møbler et nytt liv gjennom å resirkulere, ombruke eller selge.

 • Du vil jobbe med de største eiendomsaktørene i Norge og Norden
 • Du vil påvirke viktige valg i prioritering av sirkulære aktiviteter i byggebransjen
 • Du vil veilede de største eiendomsutviklere og deres partnere gjennom alle prosjektfaser, og sørge for størst mulig sirkulæritetsgrad
 • Du vil lede bransjen på vei mot besparelser i millionklassen (CO2, avfall og økonomi).

 

Om arbeidsgiver:

Vi utvikler digital infrastruktur for ombruk, gjenvinning og avfallsreduksjon av byggematerialer, inventar og masser. Vi er et internasjonalt innovativt teknologiselskap som opplever sterk vekst og utvikling. Selskapet ble etablert i 2018 fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Selskapet har I dag 16 ansatte med kontorer i Trondheim, Oslo og i Stockholm.


Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Vi har også et mål om å være “Best INNOVATIVE place to work”. Vi hjelper våre kunder å nå deres bærekraftsmål gjennom digitalisering og innovasjon.


Arbeidsoppgaver

 • Å være i dialog og gi råd til offentlige og private virksomheter om omstilling til sirkulær økonomi
 • Lede produktutviklingsprosjekter av den digitale plattformen Loopfront i tett samarbeid med kunder
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Gjennomføre sirkulære utviklingsprosesser sammen med offentlige og private virksomheter ved bruk av nye digitale verktøy (bygging-, drift og rivningsprosjekter)
 • Prosjekteringsbistand på nye og eksisterende bygg og eiendommer ved hjelp av Loopfront
 • Spille en nøkkelrolle i videreutvikling av fagområdet og formidling av kunnskapen internt og eksternt


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur og bygg, energi og miljø eller industriell økologi
 • Erfaring fra prosjektledelse, eiendomsutvikling, og gjerne innen organisasjonsutvikling/tjenestedesign og endringsledelse.
 • Gode formidlingsevner

 

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Jobbe med eksisterende kunder og ha pågangsmot og evne til å etablere nye kunderelasjoner
 • Lede team og støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt
 • Kreativ, engasjert, fleksibel og positiv - du blir med på å redde verden!
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert
 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit

 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av et solid innovativt selskap som opplever sterk vekst med støtte fra bransjens investorer og partnere.
 • Du får en mulighet til å sette høye sirkulære mål sammen med sentrale bransjeaktører og lede innovative prosjekter.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende internasjonalt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Arbeidssted: Forskningsparken, 2 min fra Blindern t-bane stasjon.
 • Gode muligheter for fleksitid og hjemmekontor.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stillingsprosent: 100%


Søknadsfrist: snarest

Kontaktinformasjon

Michael Anthony Curtis, daglig leder
careers@loopfront.no