Logg inn

Partnere

 

Bli med i vårt sirkulære nettverk. Loopfront støtter opp under alle, som modig og bestemt omstiller seg til sirkulær drift. Som partner i Loopfront vil du få muligheten til å bli profilert ovenfor vår kundeportefølje. Ved å bruke Loopfront som plattform i dine tilbud kan du skape et konkurransefortrinn i kampen om kunden.

material-icons@1x

Eiendomsbesittere

Sirkulær forvaltning av eiendom! Som partner i Loopfront vil dere kunne tilby deres leietakere sirkulær forvaltning av deres eiendommer. Gjennom Loopfront kan dere samarbeide med dem om effektiv planlegging av sirkulære prosesser knyttet til omdistribuering og håndtering av materialer og interiør. Sammen kan dere sørge for at interiør får et nytt liv og minst mulig blir til avfall.

Bli partner

Gruppe jobber sammen på kontor-1

Byggkonsulenter

Skap et konkurransefortrinn! Som partner kan du vise til Loopfront som metode og plattform i oppgavebeskrivelsen i dine tilbud. Du kan påvirke eiendomsbesitter til å bli kunde, slik at du på en effektiv måte får utøve din rolle ved kartlegging av materialer, ombruksvurderinger og detaljprosjektering av løsninger. Med dette verktøyet på plass, stiller du sterkere i kampen om kundene. 

Bli partner

Byggkonsulent

Arkitekter

Enkel oversikt og formidling! Som partner kan du vise til Loopfront som metode og plattform i oppgavebeskrivelsen i dine tilbud. Du kan påvirke eiendomsbesitter til å bli kunde, slik at du på en effektiv måte kan utøve din rolle når ombrukte materialer skal designes inn i nye bygg. Ombruksprosjekter blir enklere å planlegge, og ditt arbeid blir synlig for byggherres måloppnåelse. 

Bli partner

arkitekt-tegner

Entreprenører

Kartlegg og få kontroll! Som partner kan du vise til Loopfront som metode og plattform i oppgavebeskrivelsen i dine tilbud. Du kan påvirke eiendomsbesitter til å bli kunde, slik at du kan ta eierskap over alle delene av ombruksprosessene fra kartlegging av materialer, innhenting av tilbud og planlegging av alt fra redokumentasjon av materialer, logistikk og lagring, til øvrig samhandling i verdikjeden

Bli partner

Entreprenør

Gjenvinningsselskaper

I Loopfront kan ombruksprosjekter sortere byggematerialer og innredning ut fra ombrukbarhet eller behov for materialgjenvinning. Du får tilgang til “varestrømmen” av materialer  og kan begynne å planlegge sine aktiviteter lenge før kunden setter i gang med rehabilitering, rivning eller flytting. Gjennom partnerskap kan du også bidra til å formidle særskilte retur- og gjenvinningsordninger som kunder bør benytte. Sammen kan vi også utvikle prosessveiledere for vurdering av konkrete materialer.  

Bli partner

gjenvinningsselskaper-crop

Produsenter

Øk andelen ombrukte produkter på markedet! Gjennom partnerskap i Loopfront kan du formidle til interessenter hvilke konkrete materialer som kan tas i retur, hvordan disse kan redesignes, oppsirkuleres eller nedsirkuleres, redokumenteres i henhold til regelverk, og ikke minst formidles som klimavennlig alternativ til nye produkter. Når vår åpne markedsplass er utviklet vil du også kunne tilby dine sirkulære produkter direkte til potensielle kunder.

Bli partner

Merk-materialer

Logistikk

Gjør flytting sirkulært! I Loopfront kan dere samarbeide med kunder om effektiv planlegging av sirkulære prosesser knyttet til flytting og håndtering av materialer og interiør. Fysiske objekter kan merkes med QR-koder og bildegjenkjenningsteknologi bidrar til en effektiv kartleggingsprosess. Data kan sorteres etter fysisk plassering (både nåværende og framtidige), materialegenskaper eller planlagt ombruksprosess, og samarbeidspartnere kan inviteres inn i skyen. Du kan ta eierskap over alle delene i flytteprosessene fra kartlegging av materialer, logistikk og lagring, til rapportering.  

Bli partner

Logistikk

Finansinstitusjoner

Gjør sirkularitet attraktivt! Loopfront gir dine kunder tilgang til data og rapporter som gjør rapportering av sirkulære prosesser enkelt. Gjennom partnerskap kan vi hjelpe hverandre til å formidle fordelaktige finansielle betingelser knyttet til sirkulære resultater. Sammen kan vi hjelpe flere organisasjoner til sirkulær omstilling.

Bli partner

finansinstitusjoner2

Leverandører av tjenester

Ta din del i den sirkulære verdikjeden! Som partner i Loopfront vil dere kunne tilby deres sirkulære tjenester innen redesign, reparasjon, demontering, testing osv. Sammen kan vi hjelpe hverandre med å formidle til interessenter hvilke konkrete materialer og produkter som kan tas i retur, hvordan disse kan redesignes, oppsirkuleres eller nedsirkuleres, og hvordan du kan bidra til redokumentasjon i henhold til krav. Når vår åpne markedsplass er utviklet vil du også kunne vise dine sirkulære produkter og tjenester og gjøre dem tilgjengelig for omsetning.

Bli partner

leverandører-av-tjenester-crop

Facility Management

Gjør driften grønnere! Som partner i Loopfront kan driftsorganisasjoner påvirke eiendomsbesittere til å kartlegge byggematerialer og inventar, slik at man enklere kan planlegge vedlikehold, flytting og redesign. Plattformen gjør det lettere å gjøre driften mer sirkulær, hvilket kan styrke deres konkurransefortrinn.

Bli partner

Facility-management

Data partnere

Data gjør ombruk enkelt! Som partner i Loopfront vil du kunne bidra til å identifisere og dekke kunders behov for data om produkter, og samarbeide med Loopfront om utvikling av digital dataflyt mellom vår plattform og dine kilder. Du vil kunne tilby dine tekniske løsninger direkte til kunder i plattformen.

Bli partner

React developer

Noen av våre partnere

Multiconsult SINTEF Tarkett COWI TeBe Sport WSP Senab_Eikeland_xlarge-1
"Jeg har testet Loopfront og synes dette er et fantastisk verktøy som gjør ombruk så enkelt. Den dekker behovene man har for registrering og dokumentasjon og gjør det enkelt å få oversikt over tilgjengelig materiale. Nå er det lett å ombruke! ’’
Michael Lommertz, Faglig Leder Bærekraft
Bollinger + Grohmann Ingeniører AS
En ombruksdatabase, slik som Loopfront, er det viktigste verktøyet i så måte. Det kan gjøre det mulig for besittere av byggevarer å finne interessenter som vil ta imot brukte materialer til nye prosjekter.
Eirik Rudi Wærner, Miljørådgiver
Multiconsult

Kontakt oss for mer info om partnermuligheter