Sign up Login

Partnere

 

Bli med i vårt sirkulære nettverk. Loopfront støtter opp under alle, som modig og bestemt omstiller seg til sirkulær drift. Som partner i Loopfront vil du få muligheten til å bli profilert ovenfor vår kundeportefølje. Ved å bruke Loopfront som plattform i dine tilbud kan du skape et konkurransefortrinn i kampen om kunden.

material-icons@1x

Eiendomsbesittere

Sirkulær forvaltning av eiendom! Som partner i Loopfront vil dere kunne tilby deres leietakere sirkulær forvaltning av deres eiendommer. Gjennom Loopfront kan dere samarbeide med dem om effektiv planlegging av sirkulære prosesser knyttet til omdistribuering og håndtering av materialer og interiør. Sammen kan dere sørge for at interiør får et nytt liv og minst mulig blir til avfall.

 

Gruppe jobber sammen på kontor-1

Arkitekter

Enkel oversikt og formidling! Som partner kan du vise til Loopfront som metode og plattform i oppgavebeskrivelsen i dine tilbud. Du kan påvirke eiendomsbesitter til å bli kunde, slik at du på en effektiv måte kan utøve din rolle når ombrukte materialer skal designes inn i nye bygg. Ombruksprosjekter blir enklere å planlegge, og ditt arbeid blir synlig for byggherres måloppnåelse.

 

arkitekt-tegner

Facility Management

Gjør driften grønnere! Som partner i Loopfront kan driftsorganisasjoner påvirke eiendomsbesittere til å kartlegge byggematerialer og inventar, slik at man enklere kan planlegge vedlikehold, flytting og redesign. Plattformen gjør det lettere å gjøre driften mer sirkulær, hvilket kan styrke deres konkurransefortrinn.

 

Facility-management

Noen av våre partnere

Multiconsult SINTEF Tarkett COWI TeBe Sport WSP Senab_Eikeland_xlarge-1
"Jeg har testet Loopfront og synes dette er et fantastisk verktøy som gjør ombruk så enkelt. Den dekker behovene man har for registrering og dokumentasjon og gjør det enkelt å få oversikt over tilgjengelig materiale. Nå er det lett å ombruke! ’’
Michael Lommertz, Faglig Leder Bærekraft
Bollinger + Grohmann Ingeniører AS
En ombruksdatabase, slik som Loopfront, er det viktigste verktøyet i så måte. Det kan gjøre det mulig for besittere av byggevarer å finne interessenter som vil ta imot brukte materialer til nye prosjekter.
Eirik Rudi Wærner, Miljørådgiver
Multiconsult

Kontakt oss for mer info om partnermuligheter