• Logg Inn
  • Registrer

Om Loopfront

Loopfront ble etablert av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen.

Vi har som mål å redusere globalt materialavfall, og stoppe utvinning av stadig nye naturressurser.

Avfall

40% av alt avfall, CO2-utslipp og bruk av energi og vannressurser i Norge og Europa kommer fra byggebransjen.

Byggavfall er en av de største forurensningsproblemene i Europa, og det ønsker vi å gjøre noe med. Bransjen selv erfarer at det er mange utfordringer knyttet til ombruk av byggematerialer, blant annet tekniske, juridiske og økonomiske.

Loopfront er en samhandlingsplattform som fjerner disse barrierene og gjør ombruk enkelt.

Vi har utviklet en plattform som bidrar til at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller sekundære råvarer for produksjon av nye materialer. Plattformen skal forenkle og sikre samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg. 

Fra avfall til ressurs

Loopfront tar seg av ombruk fra A til Å, og hjelper deg med å kartlegge, samhandle, dokumentere og rapportere alle tilgjengelige materialer for resirkulering, ombruk og salg.

Gjennom Loopfront får du:

  • Tilgang til Norges største sirkulære plattform for byggematerialer og inventar.
  • Rapporter og sirkulære alternativer for materialene.
  • Tilgang til uforpliktende testing av egne sirkulære prosesser.
  • Opplæring i sirkulær økonomi. 
  • Beslutningsgrunnlag for mulig besparelse - økonomi, avfall og CO2.
  • Opptil 50% besparelse ved ombruk av møbler.
  • 10-15% besparelse ved ombruk eller resirkulering av byggematerialer.

 

Vi deler vår innsikt med deg

evangeline-shaw-VLkoOabAxqw-unsplash

Siste fra bloggen

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Kom i gang Kontakt oss
Go to top of page