Logg inn

Loopfront gjør ombruk enkelt

Vi tror på kraften i enhver organisasjon til å skape store ting.
Til å kunne drive og leve sirkulært og bærekraftig - gjennom god håndtering av ressurser, og samarbeid gjennom hele verdikjeden. 

Bakgrunnen for plattformen

Ideen om Loopfront oppsto under et stort byggeprosjekt med miljøambisjoner. Da vi oppdaget at det ikke fantes digitale verktøy for ombruk av byggematerialer eller inventar, ble målet om en bærekraftig, sirkulær bygg- og eiendomsnæring til et selskap. Vi tror på sirkulær økonomi som en måte å leve på, drive forretninger og lede organisasjoner på, og vi er opptatt av sirkulær forvaltning av ressurser, som skåner miljøet både lokalt og globalt.

Peronal-min

Oppnådde milepæler

2019 - Vår digitale plattform for ombruk og sirkulære prosesser ble tatt i bruk for første gang.

2021 - Lanserte vi neste generasjon av plattformen, som tar for seg hele verdikjeden. Fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering.

Vi minsker ressursbruken i byggebransjen

0

milliarder Euro er verdien av materialer som hvert år kastes i EU

0

milliarder Euro brukes hvert år på innkjøp av nye materialer i EU

0%

av nye materialer i et prosjekt blir kastet

Loopfront er den første digitale gjenbruksplattformen for byggenæringen. Byggenæringen står for en betydelig andel av både klimagassutslipp og avfallsproduksjon, og her er det et stort potensial for mer bærekraftige løsninger.Jeg håper de lykkes!
ErnaSolberg_FotoThomasHaugersveen_1080x1080
Erna Solberg
Statsminister

Blogginnlegg om sirkulær økonomi

3 min read

Digitalisering og AI skal bidra til å nå klimamål i europeiske byer

De fleste storbyer i dag står overfor store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft. I det nylig introduserte og...

4 min read

NAML baner vei for gjenbruk av utendørs materialer

Interessen for sirkulærøkonomi og ombruk i bygg, anlegg og eiendomsbransjen har økt kraftig de siste årene....

3 min read

Slik satser offentlig sektor på ombruk med Loopfront

I februar lanserte Klimapartnere en ny karttjeneste kalt klimakartet.no, som viser status for vedtatte klimamål i...

Nyhetsbrev

Hver måned trekker vi frem aktuelle trender, caser, forskning og andre initiativ innen ombruk og resirkulering, i retning mot en grønn byggeindustri.

Loopfront er Norges største sirkulære plattform for byggematerialer og inventar 

Prøv gratis